cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

Dodatkową formę pomocy  wprowadza  ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz.U. 2016,  poz.1860). Na jej podstawie ze wsparcia asystenta rodziny mogą skorzystać:

 • kobiety w ciąży i ich rodzin, a w szczególności kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko  (oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu)
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia, obarczonego wadami wrodzonymi albo schorzeniami śmiertelnymi.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie kobiety i jej rodziny oraz koordynowanie dostępu do istotnych informacji i możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy Za życiem, obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia
 • reprezentowanie przed instytucjami i urzędami
 • dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich
 • pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego
 • dostęp do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu
 • naukę sprawnego wykonywania obowiązków domowych
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy
 • informowanie o możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych oraz form różnych wsparcia z pomocy społecznej
 • pomoc we wnioskowaniu:
  • o ustalenie stopnia niepełnosprawności dziecka
  • o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka niepełnosprawnego
  • w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka

Wsparcie asystenta rodziny realizowane jest na wniosek osób zainteresowanych złożony do OPS Dzielnicy Ochota (Warszawa, ul. Przemyska 11) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: osrodek@opsochota.waw.pl. Formularze wniosku o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny są dostępne w siedzibie OPS Dzielnicy Ochota (lub do pobrania w formie elektronicznej). Przyznanie asystenta rodziny jest niezależne od sytuacji materialnej wnioskodawcy i nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • dokument potwierdzający ciążę - zaświadczenie wydane przez lekarza lub położną (wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko)

lub

 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wniosek może złożyć:

 • kobieta w ciąży, jej rodzina*
 • rodzina* dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach ustawy Za życiem można uzyskać w OPS Dzielnicy Ochota, ul. Przemyska 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 22 822 23 36. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia dostępny jest również informator omawiający tę ustawę:  https://www.gov.pl/zdrowie/informator-za-zyciem-

* Zgodnie z wym. ustawą - „rodzina” oznacza: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA