cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Wolontariat

Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność, bez wynagrodzenia, podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-przyjacielskie. Wolontariuszem  może być każda osoba fizyczna bez szczególnych uprawnień. Osoba pełnoletnia samodzielnie podejmuje taką decyzję, dla niepełnoletniej do rozpoczęcia działalności wolontariackiej wymagana jest zgoda rodziców. Wolontariuszami mogą być osoby bezrobotne (bez obawy o utratę statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku), niepełnosprawne, cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie.  

Warto wiedzieć:

 • wolontariusz wykonuje obowiązki na mocy porozumienia zawartego z korzystającym z jego świadczeń „z zachowaniem należytej staranności”. Porozumienie ma formę pisemną, jeżeli świadczenie będzie wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni
 • wolontariusz do otrzymuje zaświadczenia potwierdzającego jego bezpłatne i bezinteresowne zaangażowanie 
 • działalność wolontariuszy reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2019, poz. 6880)

Z nami poczujesz się potrzebny -

- tak najkrócej można opisać działalność wolontariatu, którą Ośrodek organizuje od roku 2000. Ideą przewodnią  jest angażowanie mieszkańców dzielnicy w ważne działania dla społeczności lokalnej. Wolontariat  stanowi istotne wsparcie dla osób korzystających z pomocy  Ośrodka.  Wolontariusze OPS są ubezpieczeni w zakresie NNW i OC. Działalność wolontariuszy organizuje koordynator współpracujący także  z innymi instytucjami i organizacjami.

Nasi wolontariusze:

 • pomagają dzieciom podopiecznych Ośrodka - uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w pokonywaniu trudności w nauce, udzielają korepetycji z wybranych przedmiotów  
 • pomagają osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w ich miejscu zamieszkania
 • uczestniczą w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dla osób z niepełnosprawnościami   
 • pomagają w organizowaniu udziału OPS w imprezach lokalnych: festynach, spotkaniach, piknikach integracyjnych (udzielają informacji, obsługują stoiska, prowadzą zajęcia dla dorosłych oraz gry, zabawy i konkursy dla dzieci)
 • przygotowują materiały do zajęć, tworzą ulotki i plakaty; wykonują dokumentacje fotograficzną itp.

Co zyskasz, zostając wolontariuszem w OPS?

Wolontariat w OPS Dzielnicy Ochota to przede wszystkim:

 • szansa rozwoju własnej osobowości w kontaktach z innymi ludźm
 • możliwość poznania różnych zawodów  i zajęć
 • realizacja własnych pasji i zainteresowań
 • sprawdzanie swoich predyspozycji w sferze pomocy społecznej
 • nauczenie się, jak być potrzebnym i jak pomagać innym
 • udział w ciekawych imprezach i szkoleniach
 • uczestniczenie w pracach zgranego zespołu wolontariuszy

Kontakt z koordynatorem wolontariatu:

tel. 798 832 049, 22 822 23 36, e-mail: wolontariat@opsochota.waw.pl

 

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA