cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Rodziny mieszkające na Ochocie, będące w trudnej sytuacji życiowej, mogą uzyskać pomoc w przezwyciężaniu problemów, których nie są w stanie pokonać, korzystając z własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera wysiłki tych rodzin zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb jej członków i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem OPS jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady przyznawania świadczeń, warunki i zakres wsparcia jest ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.   

OPS Dzielnicy Ochota oferuje rodzinom w trudnej sytuacji życiowej różnorodne formy pomocy m.in.: świadczenia pieniężne (zasiłki stałe, okresowe, celowe) i niepieniężne (praca socjalna, poradnictwo, interwencja kryzysowa itd.), pomoc rzeczowa (szerzej opisane w zakładce Pomagamy). Szczególnie istotne są:

  • pomoc asystenta rodziny
  • wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin
  • wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
  • pomoc psychologiczna
2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA