cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. ul. Przemyskiej 11, 02-361 Warszawa, NIP 5261057674, REGON 002004893.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@opsochota.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka:
 • realizacji umów zawartych z pracownikami i kontrahentami Ośrodka – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • rekrutacji pracowników – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacji zamówień publicznych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • świadczeń dla pracowników  – art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
 • badań lekarskich pracowników  – art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • udzielania świadczeń pomocy społecznej podopiecznym Ośrodka  – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 9 ust. 2 lit. c RODO;
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • czynności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia współpracy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w zakresie zgody, ale niezbędne do realizacji w/w celów, zaś w pozostałych przypadkach obowiązkowe.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA